Spletna trgovina PremiumPet.si uporablja piškotke za svoje delovanje. Z nadaljevanjem obiska se strinjate z njihovo uporabo. Več informacij OK

Pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE 'UJEMI NAGRADO' V TRGOVINAH ZA MALE ŽIVALI PREMIUM PET

 

1. člen 

Po teh pravilih prireja Vitan Trade d.o.o., Bohova 79, 2311 Hoče (v nadaljevanju Vitan Trade oziroma prireditelj) nagradno igro v reklamne namene v trgovinah za male živali Premium Pet z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

 

2. člen 

Nagradna igra je igra v reklamne namene z enim dobitkom v obliki materialne (praktične) nagrade, ki jo podeljujejo prodajalne za male živali Premium Pet

Nagradna igra bo potekala večkrat – v več krogih (mesečno).

V vsakem krogu nagradne igre (mesečno) bo podeljena ena praktična nagrada.

Nagradna igra bo potekala večkrat – v več krogih (mesečno) in sicer od 1. 2. 2016 naprej do preklica.

Vsak krog nagradne igre bo potekal okoli 30 dni oz. drugače glede na dogovor prireditelja.

Nagradne kupone lahko sodelujoči oddajo do predpisanega datuma, ki bo naveden ob vsakokratnem krogu nagradne igre, v trgovinah za male živali Premium Pet.

Nagrada ni zamenljiva za gotovino.

 

3. člen

Na spletni in facebook strani trgovin za male živali Premium Pet je objavljena nagradna igra, v kateri je prikazana slika izdelka, ki ga/jo je mogoče kupiti/videti v prodajalnah za male živali Premium Pet in ki je predmet nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri mora v katerikoli trgovini za male živali Premium Pet opraviti nakup za 40 eur ali več, če želi postati nagrajenec

Če sodelujoči izpolni zastavljen pogoj, je vključen v bazo oseb, ki sodelujejo v žrebanju za praktično nagrado, ki jo podarja prireditelj nagradne igre.

Približna vrednost vsake nagrade je do 42 eur.

 

Žrebanje nagrajencev poteka ob preteku vsakokratnega kroga nagradne igre – rok je v vsakem krogu nagradne igre določen in zapisan na spletni in facebook strani trgovin Premium Pet, kjer je objavljena nagradna igra ter tudi datum žreba in objave nagrajencev.

 

4. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v predpisanem obdobju v trgovinah Premium Pet opravijo nakup za 40 eur ali več.

V žrebanju za nagrado sodelujejo sodelujoči, ki pravilno izpolnjen kuponček oddajo v skrinjo, ki se nahaja v trgovinah za male živali Premium Pet.

Zamenjava izžrebane osebe za sodelovanje v nagradni igri z drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

 

Žrebanje se izvede na sedežu podjetja Vitan Trade d.o.o. in je javno objavljeno na spletni in facebook strani Premium Pet.

Nagrajenec nagradne igre bo objavljen na spletni in facebook strani 3 dni po zaključku posameznega kroga nagradne igre.

 

 

5. člen                                           

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre prireditelja ter udeležence.

Pravila nagradne igre so na vpogled v trgovinah za male živali Premium Pet, na spletni in facebook strani trgovin za male živali Premium Pet.

 

6. člen

Za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene kupone prireditelj ne odgovarja, tak sodelujoči pa tudi ne more sodelovati v nagradnem žrebanju oz. ne more postati nagrajenec.

 

7. člen

Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja tri-članska komisija: Ana Matjašič, Kaja Bernard in Jasmina Plečko.

Komisija po žrebu sestavi zapisnik, iz katerega je razviden nagrajenec in nagrada ter prodajalna, v kateri je bil nakup izveden.

 

8. člen

Nagrajeni kandidati lahko na sedežu podjetja ali v trgovinah za male živali Premium Pet (Premium Pet Maribor, Ulica Eve Lovše 1, 2000 Maribor; Premium Pet Pobrežje, Puhova 1, 2000 Maribor; Premium Pet Žalec, Celjska cesta 7, 3310 Žalec ali Premium Pet Celje, Opekarniška 9, 3000 Celje), v času poslovalnega časa trgovin najkasneje 30 dni po objavi nagrajencev na spletni in facebook strani trgovine za male živali Premium Pet prevzamejo nagrade.

Ob prevzemu nagrad so nagrajenci dolžni predložiti osebni dokument s sliko za ugotovitev istovetnosti ter svojo davčno številko, saj je nagrajenec po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec.

 

Prireditelj nagradne igre poravna akontacijo davka - dohodnine od prejetih nagrad. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče.

 

Nagrajenci dovoljujejo prireditelju s tem, ko izpolnijo kupon nagradne igre, da njihove osebne podatke oz. imena objavi v medijih kakor tudi, da njihove osebne podatke prenese katerikoli družbi, ki je na kakršenkoli način povezana z njim, z namenom obveščanja o rezultatih nagradnega javnega razpisa. Prav tako sodelujoči izjavljajo, da so seznanjeni z dejstvom, da se bodo osebni podatki sodelujočih obdelovali za poslovne namene prireditelja ter za obveščanje o akcijah in dogodkih trgovin za male živali Premium Pet.

 

Sodelujoči jamčijo za pravilnost in popolnost podatkov izpolnjenega kupona.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da se strinja s pravili igre ter da se strinja s tem, da se njegovi osebni podatki uporabljajo v marketinške namene prireditelja – za obveščanje o akcijah in dogodkih.

 

9. člen

Zaposleni v Vitan Trade d.o.o., vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do prireditelja igre družbe Vitan Trade d.o.o. (pogodba, študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo le državljani Slovenije. V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada razveljavi.

10. člen

Prireditelj lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni in facebook strani trgovin za male živali Premium Pet.

 

11. člen

Vitan Trade d.o.o. jamči nagrajencu za izročitev nagrad nagradne igre s celotnim svojim premoženjem.

 

12. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

 

13. člen

Pravica do predaje nagrade zastara v roku 30 dni od objave nagrajencev na spletni spletni in facebook strani trgovin za male živali Premium Pet. Po preteku tega roka zastara pravica do izdaje dobitka.

 

14. člen

Pravila veljajo od 15. 1. 2016 dalje.

 

 

V Hočah, dne 13. 1. 2016

 

Vitan Trade d.o.o.
Kaja Bernard, vodja maloprodaje 

 

Kaja Bernard, vodja maloprodaje

 SPLOŠNI POGOJI PRODAJNO PROMOCIJSKE AKCIJE “Premium Pet Tačke zvestobe”

1. člen
Splošna navodila prodajno promocijske akcije “Premium Pet Tačke zvestobe” nadomestijo vsa dosedanja splošna navodila prodajno promocijskih akcij. S to akcijo se ukinjajo vse dosedanje akcije in kartice popustov v trgovini Tosama.

2. člen
Prodajno promocijsko akcijo “Premium Pet Tačke zvestobe” organizira podjetje Vitan Trade d.o.o., Bohova 79, 2311 Hoče in se izvaja v trgovinah Premium Pet.

3. člen
Prodajno promocijska akcija “ Premium Pet Tačke zvestobe ” po spodaj opisanem postopku poteka od 1. 2. 2015 do vključno 31.12. 2015 oziroma do preklica.

4. člen
V akciji se sodeluje tako, da se pravilno izpolni zbirni kartonček z žigi, ki jih kupec pridobi na podlagi nakupa v trgovini Premium Pet. Ob nakupu za vsakih dopolnjenih 10,00 € kupec na blagajni prejme 1 žig. Skrajni rok za oddajo požigosanih kartončkov in uveljavitev popusta je 31. 12. 2016 (zadnji dan) pri blagajni trgovine Premium Pet. Rok oddaje požigosanih kartončkov je lahko podaljšan glede na podaljšanje prodajno promocijske akcije.  

5. člen
Zbirni kartončki in žigi so na razpolago pri blagajni v trgovini Premium Pet od 1. 2. 2015 do vključno 31. 12. 2015.

6. člen
Žige, s katerimi se izpolnjuje zbirni kartonček, se pridobi na naslednji način: za vsakih dopolnjenih 10,00 € nakupa v trgovini Premium Pet prejme stranka pri blagajni 1 žig v zbirni kartonček. Žigi so vnovčljivi v obliki popusta pri prvem naslednjem nakupu. Pri enem nakupu je možno vnovčiti samo en izpolnjen kartonček.

od

do €

število žigov

0,00

9,99

0

10,00

19,99

1

20,00

29,99

2

30,00

39,99

3

40,00

49,99

4

50,00

59,99

5

60,00

69,99

6

70,00

79,99

7

80,00

89,99

8

90,00

99,99

9

100,00

 

10

Pravilno izpolnjen zbirni kartonček je žigosan z 10 Premium Pet žigi in ima pravilno, točno in čitljivo izpolnjena vsa polja o uporabniku zbirnega kartončka. Le tako izpolnjen in žigosan kartonček lahko kupec uveljavlja za pridobitev 10 % popusta za zbranih 10 žigov. Podjetje Vitan Trade d.o.o. se obvezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam. S sodelovanjem v prodajno promocijski akciji se strinjate, da vaše kontaktne podatke podjetje Vitan Trade d.o.o. lahko uporabi za obveščanje o svoji ponudbi, novostih in akcijah.

7. člen
e bo kupec v celoti igosan (z 10 igi) in izpolnjen kartonek oddal pri blagajni trgovine Premium Pet najkasneje do 31. 12. 2015, ima pravico do 10 % popusta pri prvem naslednjem posameznem nakupu do 31. 12. 2015 do vrednosti, navedene v 8. členu.

8. člen
Vrednost 10 % popusta po tem lenu je omejena na najve 50,00 €, kar pomeni, da se kupcu 10 % popust prizna samo do vrednosti nakupa do 500,00 €. e je znesek nakupa višji kot 500 €, vrednost popusta ne sme presegati 50,00 €.

9. člen
Kupcu namesto ugodnosti, ki jih prinaa zbirni kartonek z 10 igi, ne pripada denarno nadomestilo. Popusti in akcije se ne seštevajo. Prodajalec upoteva popust ali akcijo, ki je za kupca ugodneja.

10. člen
Kartonek ni prenosljiv, zbiranje igov je vezano na osebno porabo, kar se belei z imenskim evidentiranjem. e prodajalec posumi, da gre za prevaro, lahko zbiranje žigov na zbirni kartonek prekine.

11. člen
Trgovina Premium Pet ne odgovarja za izgubljen ali zaloen kartonek. Lahko ga nadomesti z novim, vendar se zbiranje igov prine od zaetka. Kartonek se igosa neposredno po opravljenem nakupu. V primeru dveh kartončkov, izdanih na isto ime (najdbo starega ipd.), se igi setejejo in se prenesejo na nov kartonek, ki se upoteva po ustaljeni praksi.

12. člen
Ti sploni pogoji zanejo veljati 1. februarja 2015 in so objavljeni v vseh trgovinah Premium Pet. Izvod Splošnih pogojev je na voljo pri blagajnah trgovine Premium Pet in na spletni strani www.premiumpet.si. Morebitne spremembe in dopolnitve Splonih pogojev prinejo veljati z njihovo objavo.

13. člen
Vrailo blaga in reklamacije se rešujejo v skladu s pravilnikom o trgovini.

Hoče, 1. februar 2015
Vitan Trade d.o.o., Bohova 79, 2311 Hoče